Yksityisyys ja tietosuoja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

Rekisterin pitäjä

THE Sähkö- ja konepalvelu tmi (jäljempänä THE) Sammallammintie 278 35700 VILPPULA puh. 040 2157599 tapio.eerikainen@thesahko.fi Y-tunnus 2340618-5

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tapio Eerikäinen tapio.eerikainen@thesahko.fi ja Minna Eerikäinen puh. 040 2157599.

THE Sähkö- ja konepalvelu tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan valtuuttama toimeksianto tai suostumus sekä tietyissä tapauksissa viranomaisen määräämän lainsäädäntöön perustuvan velvollisuuden täyttäminen. Henkilötietoja kerätään, jotta asiakkaalle voidaan tuottaa palveluita.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset:

Asiakkaan tunnistamien sekä käyttöoikeuksien hallinta
Väärinkäytösten estäminen
Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot:

Henkilön etu- ja sukunimi
Osoitetiedot
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
IP-osoite

Tilaustiedot:

Tilatut palvelut ja lisäpalvelut
Tilauksen ajankohta ja kesto
Tilauksen toistuvuus ja siihen liittyvät tiedot
Palvelun suoritusosoite
Asiakkaan mahdollisesti antamat tilauksen lisätiedot
Hinnoittelutiedot
Asiakkaan antamat arviot suoritetusta palvelusta
Asiakkaan laskutustiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään tilauksen tekemisen sekä asiakaspalvelutilanteiden yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei käsitellä eikä siirretä sellaisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntöä EU:n komissio ei ole katsonut riittäväksi.

Evästeet

THE käyttää sivustollaan evästeitä (cookies) tilauspalvelun toteuttamiseksi. Evästeiden pääasiallinen käyttötarkoitus on pitää käyttäjä tunnistettuna sivulatauksien välillä. Evästeitä käytetään myös palvelun laadun ja toiminnallisuuksien kehittämiseen sekä analytiikkadatan keräämiseen.

Käyttäjä voi estää kokonaan tai osittain (esimerkiksi kolmannen osapuolen evästeet) evästeiden tallentamisen koneelleen selaimen tietosuoja-asetuksista. Toimiakseen oikein, palvelu kuitenkin edellyttää ainakin käytettävän palvelun evästeiden hyväksymisen.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu tarkoituksenmukaisin teknisin- ja hallinnollisin keinoin. Henkilötietoja käsittelevät vain THE:n erikseen määrittämät henkilöt. Tietoihin pääsy on rajattu ja rekisteri suojattu palomuurein sekä pääsyn hallinnalla.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain nojalla oikeus tarkistaa maksuttomasti kerran vuodessa mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin. Vapaamuotoinen pyyntö tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna yllämainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä tulee mainita tarvittavat tunnistetiedot, jotta tietojen hakeminen järjestelmästä on mahdollista. Tällaisia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite ja osoite. Tarvitsemme myös tiedon siitä sallitko tietojen toimittamisen sähköpostilla. THE lähettää tiedot vain asiakastietoihin tallennettuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Asiakas voi korjata omat tietonsa itse kirjautumalla sisään palveluun ja menemällä omiin tietoihin. Muissa asioissa asiakas voi toimittaa vapaamuotoisen korjauspyynnön yllämainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä tulee mainita myös edellisessä kappaleessa mainitut tunnistetiedot.

Suostumukset ja kiellot

THE ei käytä asiakastietoja markkinointiin. Asiakas voi kieltää tietojensa käyttämisen ja vaatia tietojensa poistamista.

Lisätietoja

Lisätietoja tietosuojaturvasta antaa Tapio Eerikäinen osoitteesta tapio.eerikainen@thesahko.fi.